عدم تایید فرمت های گواهی خارج از دانشگاه

با سلام                                                                   ( فوری )

       احتراماً پیرو بخشنامه های قبلی و شماره 121/66003 مورخ 1390/1/22 در خصوص درخواست دانشجویان برای صدور انواع گواهی های تحصیلی به استحضار می رساند ؛ دانشگاه تهران صرفاً گواهی های تحصیلی موجود در سیستم جامع را برای انواع درخواست های دانشجویان با توجه به موضوع درخواست و تعریف ، گواهی صادر می نماید.

لذا خواهشمند است دستور فرمایند به رئیس محترم / مدیر محترم و همکاران اداره آموزش آن پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه ابلاغ گردد تا از تایید و امضا و مهر هرگونه متن و فرمت گواهی خارج از دانشگاه به صورت دستی برای دانشجویان متقاضی خودداری نمایند.

 

 

آدرس کوتاه :