سوالات نهایی ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان جهت اجرا از نیمسال دوم تحصیلی 97-96

به پیوست یک نسخه از سوالات نهایی ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی توسط دانشجویان مصوب سومین جلسه کمیته ارزشیابی مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۹۶‬ که از نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ در لینک زیر قابل دسترس است.

آدرس کوتاه :