زمان و روند پرداخت وام تغذیه

بدینوسیله به پیوست مراحل انجام کار پرداخت وام تغذیه در هر نیمسال تحصیلی و شرایط بهره مندی از آن جهت استحضار ارسال می‌شود. متقاضیان وام تغذیه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می‌توانند تا تاریخ 7/‏11/‏۹۶‬ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام فرمایند.

آدرس کوتاه :