زمان لازم برای دفاع از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

با سلام 
 
         احتراماً پیرو نامه 396541/پ/122 شماره 1395/12/23 به استحضار می رساند ؛  بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مذاکرات مصوب جلسه مورخ 1396/2/26کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مدت لازم از زمان تصویب توسط شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن پردیس / دانشکده تا اجازه دفاع ( برگزاری جلسه نهایی دفاع ) با رعایت سایر شرایط و مقررات به شرح ذیل می باشد . 
 
الف ) کارشناسی ارشد 
 
از زمان تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه حداقل 6 ماه  ( 180 روز ) 
 
ب ) دکتری تخصصی 
 
از زمان تصویب موضوع پروپوزال رساله در شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی گروه حداقل یک سال شمسی کامل ( 365 روز ) 
 
خواهشمند است دستور فرمایند از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری به بعد با جدیت مراتب فوق را رعایت نمایند . 
 
آدرس کوتاه :