زمان ثبت درخواست های وام ضروری عادی و تحصیلی و ضروری ویژه دکتری

به استحضار می‌رساند دانشجویان متقاضی انواع وام‌های ضروری عادی، وام ضروری ویژه دکتری و وام تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه بهار از تاریخ اول تا یازدهم خرداد ماه می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :