زمان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396دانشکده علوم وفنون

با عنایت  به اطلاعیه شماره 2 اداره کل آموزش دانشگاه به شماره 5408216 مورخه 96/3/9 در خصوص اعلام زمان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396 این دانشکده، بدینوسیله به استحضار می رساند، براساس جدول زمانبندی ارسالی از دانشگاه ( در پیوست)، آزمون مصاحبه علمی و تخصصی پذیرفته شدگان دکترای تخصصی سال 1396 برای کلیه گروهها، روزهای شنبه و یکشنبه مورخه دهم و یازدهم تیرماه سال جاری در دو نوبت صبح (از ساعت 8.30 لغایت 12ظهر و نوبت عصر از ساعت 14 لغایت 16بعدازظهر)، برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :