دکترای مهندسی فناوری اطلاعات

نام گرایش:  دکترای مهندسی فناوری اطلاعات

مسئول رشته: خانم دکتر سماء گلیایی

اهداف  گرایش:  

دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این زمینه است که به اعطای مدرک می‌انجامد و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، تجارت الکترونیک، سیستم‌های چندرسانه‌ای، امنیت اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری را دربر می‌گیرد.
هدف از ایجاد دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات عبارتند از:
•    احاطه یافتن بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی فناوری اطلاعات
•    آشنا شدن با روش‌های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه
•    دستیابی به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و تکنولوژیکی
•    نوآوری در زمینه‌های علمی و تحقیقی
•    کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

در مرحله‌ی آموزشی دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، در مجموع گذراندن حداقل ۱۸ واحد در یک زمینه اصلی و یک زمینه فرعی اجباری است که حداقل ۱۲ واحد درسی می‌بایستی در ارتباط با زمینه اصلی و حداقل ۶ واحد درسی می‌بایستی در ارتباط با زمینه فرعی باشد.

برخی از دروس ارائه شده در دانشکده علوم و فنون نوین در رشته دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات عبارتند از:‌ محاسبات فراگیر، روش‌های پیش‌بینی،‌ مباحث پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری، نظریه‌ بازی‌ها، شبکه‌های عصبی، ارزیابی کارایی شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های چندرسانه‌ای، محاسبات توری، تحلیل شبکه‌های پیچیده، شبکه‌های حسگر بیسیم، و امنیت شبکه.

برای اطلاع از جزئیات و سیلابس برنامه درسی، برنامه مصوب رشته دکترای مهندسی فناوری اطلاعات در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ملاحظه بفرمایید.

آدرس کوتاه :