در خصوص شرکت در جلسه انجمن‌های علمی دانشجویی

به استحضار می‌رساند به منظور برنامه‌ریزی برای ارسال آثار و مشارکت حداکثری انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، جلسه‌ای با حضور دبیر دبیران پردیس / دانشکده‌های دانشگاه در روز چهارشنبه ۶ تیر ماه ساعت ۱۰-۱۱:۳۰ در محل سالن گفتگوی باشگاه دانشجویان برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع‌‌رسانی لازم به انجمن‌های علمی دانشجویی صورت گیرد.

آدرس کوتاه :