درخشش کم‌نظیر دانشجویان و اساتید فعال آزمایشگاه ربات‌های خدمت‌رسان پیشرفته در کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک

پیرو برگزاری کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک (بعنوان مهمترین رویداد علمی رباتیک و مکاترونیک کشور) در هفته‌های گذشته، تیم‌هایی از آزمایشگاه ربات‌های خدمت‌رسان پیشرفته ( ASR )، در این کنفرانس و در نمایشگاه خلاقیت حضور داشته و مقالاتی نیز ارائه شد.

عناوین مقام‌ها و امتیازات کسب شده توسط اعضای آزمایشگاه ASR در این کنفرانس بصورت زیر بوده است.

۱. کسب مقام سوم در نمایشگاه خلاقیت توسط خانم مهندس آزاده حسنی.

۲. انتخاب مقالۀ آقای مهندس پیمان جودزاده بعنوان فینالیست بهترین مقالات کنفرانس.

۳. انتخاب مقالۀ آقای مهندس حسن اکبری بعنوان فینالیست بهترین مقالات کنفرانس.

۴. کسب مقام سوم بعنوان تنها ایدۀ برگزیدۀ خلاقانه در کنفرانس توسط آقای مهندس آرمان مردانی (از دانشجویان همکار آزمایشگاه).

این درخشش کم‌نظیر دانشجویان و اساتید محترم فعال در این آزمایشگاه بعنوان نماینده دانشکده علوم و فنون نوین را به کلیه همکاران دانشکده تبریک می‌گوئیم.

آدرس کوتاه :