درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران سال ۱۳۹۷

درهشتمین جشنواره بین المللی دانشگاه تهران از بین شرکت کنندگان در کمیسیون فنی دانشگاه تهران،  دکتر مهدی مهرپویا و دکتر علیرضا ترابی به عنوان " نخبگان بین المللی" شناخته شدند.

امید است دانشکده علوم و فنون نوین با تلاش های روز افزون اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی شاهد همکاری های بین المللی بیشتری در عرصه تولید علم و فناوری باشد.

آدرس کوتاه :