درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از بین شرکت کنندگان در کمیسیون فنی دانشگاه تهران، طرح پژوهشی بنیادی جناب آقای دکتر رهام رفیعی با عنوان "مدلسازی خزش در لوله های کامپوزیتی" به عنوان "طرح پژوهشی بنیادی نمونه"  انتخاب شد.

امید است دانشکده علوم و فنون نوین با تلاش های روز افزون اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی شاهد گام های موثرتری در عرصه تولید علم و فناوری باشد.

آدرس کوتاه :