حضور دانشکده علوم و فنون نوین در نمایشگاه یافته‌ها و دستاوردهای برگزیده پژوهشی و فناوری اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران در تاریخ ۱۴- ۱۲ اردیبهشت ماه

نمایشگاه یافته‌ها و دستاوردهای برگزیده پژوهشی و فناوری اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران در سالن نمایشگاهی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی در تاریخ ۱۴- ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، برگزار شد. دستاوردهای پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده علوم و فنون نوین درغرفه دانشکده به نمایش گذاشته شدند. همچنین حضور فعالانه دانشجویان ارجمند به منظور ارائه ی دستاوردهای علمی به بازدیدکنندگان در این غرفه قابل توجه می باشد  .


آدرس کوتاه :