حذف با نمره مردودی 0.5 به علت غیبت بیش از حدنصاب

پیرو بخشنامه‌های قبلی به استحضار می‌رساند؛ حذف درس با نمره مردودی؛ ۵/‏۰ (نیم) به علت غیبت بیش از حدنصاب در کلاس‌های درسی و نمره ۲۵/‏۰ (بیست و پنج صدم) به علت تقلب در جلسه امتحان (با تصویب وتأیید نهایی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه) به هیچ وجه قابل حذف (پزشکی - مجاز) از کارنامه دانشجو نمی‌باشد.

آدرس کوتاه :