جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم شیما رحیمی دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی

به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم شیما رحیمی دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان«پیش بینی پذیری ساخت واجی از کلمات نوشته شده فارسی» روز یکشنبه مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات برگزار می شود.

آدرس کوتاه :