جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی خانم الهام سادات سبط دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی

به استحضار می رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی خانم الهام سادات سبط دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «پردازشگر ساختواژی زبان فارسی»  روز دوشنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۶ ساعت ۱۷  در کلاس ۱۵برگزار می شود.

آدرس کوتاه :