جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

احتراماً،  به استحضار می رساند، جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ27/ ‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت 15 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای میلاد صادق زاده  دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «ساخت و مشخصه یابی فوتوکاتد به منظور تولید هیدروژن از شکافت آب توسط سیستمهای فوتوالکتروشیمیایی» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :