جلسه دفاع خانم نیکناز نخعی - رشته مهندسی فناوری اطلاعات- سامانه های شبکه ای

سه شنبه مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۸ به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکناز نخعی خونیکی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه‌های شبکه ای دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «طراحی و ساخت سامانه تصمیم یار جهت تعیین نشتی در شبکه‌های آب مبتنی بر عوامل مؤثر بر نشتی و اندازه گیری پراکنده جریان» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :