جلسه دفاع خانم نعیمه نجفی زاده ساری دانشجوی رشته مهندسی هوافضا

به استحضار می رساند جلسه دفاع خانم نعیمه نجفی زاده ساری دانشجوی رشته مهندسی هوافضا  دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان: "طراحی کنترلرهای مود لغزشی و فازی بهینه آنالیز آماری شده برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ "، روز شنبه مورخ ۱۱/28/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱8 در سالن اجتماعات برگزار می شود.

آدرس کوتاه :