جلسه دفاع خانم نرجس کهندانی - رشته مهندسی سیستم‌های چند رسانه‌ای

به استحضار می رساند، جلسه ای روز  دوشنبه مورخ 27/۰۶/‏۱۳۹۶ ساعت 8:30 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  نرجس کهندانی دانشجوی رشته مهندسی سیستم های چند رسانه ای دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرام» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :