جلسه دفاع خانم مینو اله پرست دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی

به استحضار می رساند جلسه دفاع خانم مینو اله پرست دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان: «بررسی کیفی و کمی جذب سطحی یون‌های فلزی سرب و کادمیوم از پساب‌های صنعتی توسط کانی کائولینیت » ، روز چهارشنبه مورخ ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۴ در کلاس ۱۵ برگزار می شود.

آدرس کوتاه :