جلسه دفاع خانم مهرنوش خداکرمی دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی

به استحضار می رساند جلسه دفاع خانم مهرنوش خداکرمی دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان: «پیاده سازی یک سیستم بازشناسی پدیده‌های اسمی فارسی با استفاده از یادگیری ماشین»، روز شنبه مورخ ۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می شود.

آدرس کوتاه :