جلسه دفاع خانم سیده الهام موسوی تروجنی دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی

به استحضار می رساند جلسه دفاع خانم سیده الهام موسوی تروجنی دانشجوی رشته اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان: " تجزیه و تحلیل شاخص های میکروبیولوژیکی آب شرب(مطالعه موری: بخش آسارای کرج "روز چهارشنبه مورخ ۱۱/25/‏۱۳۹۶ ساعت ۱۴ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می شود.

آدرس کوتاه :