جلسه دفاع خانم راحله دانش پور - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

به استحضار می رساند، جلسه ای روز چهارشنبه مورخ ۰۶/29/‏۱۳۹۶‬ ساعت 17:30 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راحله دانش پور دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «طراحی بهینه سیستم ترکیبی نیروگاه ترمو فوتوولتاییک خورشیدی و پیل الکترولیز اکسید جامد برای تولید هیدروژن» در  سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :