جلسه دفاع خانم الهام معتمدی محمدآبادی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه‌های شبکه ای

به استحضار می رساند جلسه دفاع خانم الهام معتمدی محمدآبادی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه‌های شبکه ای دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان: «ارائه ی یک روش ایمن سازی هدفمند در شبکه‌های همتافت» ، روز یکشنبه مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می شود.

آدرس کوتاه :