جلسه دفاع آقای میثم هاشمی- رشته مهندسی سیستم‌های انرژی – تکنولوژی انرژی

به استحضار می رساند، جلسه ای روز یکشنبه مورخ ۲6/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت 13:30 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم هاشمی دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی- تکنولوژی انرژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «شبیه سازی و تحلیل اگزرژی اکونومیک فرآیند کلاوس(مبتنی بر نانو کاتالیست) واحد بازیافت پالایشگاه گاز» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :