جلسه دفاع آقای مهران مزینانی- رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

به استحضار می رساند، جلسه ای روز دوشنبه مورخ 27/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت  16 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهران مزینانی دانشجویرشته مهندسی سیستم های  انرژی  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «مدلسازی امواج ناشی از باد در قسمت میانی سواحل جنوبی خزر به منظور امکان سنجی استفاده از آن» در کلاس 15 برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :