جلسه دفاع آقای محمد دهقانی مدوار- رشته مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر

به استحضار می رساند، جلسه ای روز  یکشنبه مورخ 26/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت 17 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای محمد دهقانی مدوار دانشجوی رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «بررسی، ساخت و مشخصه یابی ساختار گرافن سه بعدی به منظور ذخیره کننده گاز هیدروژن» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :