جلسه دفاع آقای محمدجواد عزیزی جرمشتی- رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک

به استحضار می رساند، جلسه ای روز سه شنبه مورخ ۲8/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت 11:30 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمدجواد عزیزی جرمشتی دانشجوی رشته مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «طراحی و ساخت حسگرهای گازی بر پایه ترانزیستورهای اثر میدانی پایه- گرافن» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :