جلسه دفاع آقای فرزاد ولی زاده - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

به استحضار می رساند، جلسه ای روز  چهارشنبه مورخ ۰۶/29/‏۱۳۹۶‬ ساعت 19 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  فرزاد ولی زاده دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «ساخت نانو کاتالیست های آلیاژی پلاتین و استفاده از آنها در تک سل پیل سوختی الکلی» در  سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :