جلسه دفاع آقای عماد کبریایی - رشته مهندسی علوم تصمیم و مهندسی دانش

به استحضار می رساند، جلسه ای روز  شنبه مورخ ۰۶/۲5/‏۱۳۹۶‬ ساعت 10 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  عماد کبریایی دانشجوی رشته مهندسی علوم و تصمیم و دانش  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «استخراج موضوع از متون غیر ساخت یافته با استفاده از مدلهای موضوعی صرفه جو» در کلاس ۱3 برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :