گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

مراسم هفته پژوهش و تقدیر از برگزیدگان در دانشکده علوم وفنون نوین برگزار شد. درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران حضور دانشکده علوم و فنون نوین در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
// ]]>