جلسه دفاع آقای سیدمحسن رضوی حاجی آقا دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی

به استحضار می رساند جلسه دفاع آقای سیدمحسن رضوی حاجی آقا دانشجوی رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان" :مدلسازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی H-Darrieus دو لایه به روش دینامیک سیالات محاسباتی " روز شنبه مورخ ۱۱/28/‏۱۳۹۶‬ ساعت 17/30در سالن اجتماعات برگزار می شود.

آدرس کوتاه :