جلسه دفاع آقای حسن کریمی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی- بافت

به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد  آقای حسن کریمی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی- بافت دانشکده علوم و فنون نوین با عنوان « اصلاح شیمیایی پلی ساکارید آلجینات به منظور کاهش پاسخ سیستم ایمنی و تشکیل بافت فیبروز  » روز یکشنبه مورخ ۱۱/29/‏۱۳۹۶‬ ساعت 11در در سالن اجتماعات برگزار می شود.

آدرس کوتاه :