جلسه دفاع آقای حدت همایون - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک

به استحضار می رساند، جلسه ای روز یکشنبه مورخ ۰۶/26/‏۱۳۹۶ ساعت 10به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حدت همایون دانشجوی رشته مهندسی سیستم های میکرونانو الکترومکانیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: «طراحی و ساخت کنترلر و  عملگرهای دوبعدی با دقت میکرونی» در  کلاس 15 برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :