جلسه دفاع از رساله آقای محمد یحیایی دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی

به استحضار می رساند جلسه دفاع از رساله آقای محمد یحیایی دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی با عنوان"مطالعه و طراحی نانو سامانه هیدروژلی قابل تزریق به منظور رهایش پیوسته هورمون "  FSH  از گروه مهندسی علوم زیستی روز دوشنبه مورخ 30/‏11/‏۱۳۹۶‬ ساعت 8/30 در سالن اجتماعات برگزار می شود.

آدرس کوتاه :