جدول سمینار 2 کارشناسی ارشد زیست فناوری صنعت و محیط زیست - پاییز 96

به استحضار می‌رساند جلسات ارائه سمینار ۲ دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری صنعت و محیط زیست (ورودی ۹۵) طبق برنامه مندرج در جدول پیوست در رو‌زهای دوشنبه هر هفته ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵.۳۰ از هفته دوم آبان ماه (۸ آبان) تا هفته دوم آذر ماه ۹۶(۱۳ آذر) در سالن اجتماعات شهید احمدی برگزار می‌شود.

*شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است

آدرس کوتاه :