ثبت نام و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر (روزانه، شبانه و مجازی) برای سال تحصیلی 97-1396

باسلام

   احتراماً، همانگونه که مستحضرید بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران قبل از ثبت نام الکترونیکی موظف به بارگذاری و ارسال مدارک ایثارگری خود به این اداره کل می باشند تا پس از  بررسی و تایید مدارک جهت ارائه تسهیلات ویژه این عزیزان (شهریه و...) اقدامات لازم انجام پذیرد.لازم به توضیح است که عدم پرداخت شهریه توسط  دانشجویان شهریه پرداز در هنگام ثبت نام موقتی بوده و تأیید نهایی در سیستم جامع منوط به تشکیل پرونده ایثارگری و ارائه اصل مدارک در اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت  پیگیری وصول شهریه از بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد و در خصوص دانشجویان روزانه نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی مستلزم طی این مرحله می باشد. لذا لازم است این دانشجویان پس از ثبت نام حضوری با ارائه اصل مدرک شاهد و ایثارگری  به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و یا دفاتر امور شاهد وایثارگر پردیس/ دانشکده ها نیز مراجعه نمایند. با عنایت به اینکه بخشی از اختیارات اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه، به دفاتر امور شاهد و ایثارگر واحدهای تابعه دانشگاه تفویض شده است، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تسریع و سهولت امر و جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری دانشجویان تمهیدی اندیشده شود تا  در روز های ثبت نام حضوری،  تشکیل پرونده ایثارگری(فرم پیوست) دانشجویان ورودی جدید، توسط کارشناس محترم دفتر امور شاهد و ایثارگر آن پردیس / دانشکده مستقل / مرکز / مؤسسه و با دریافت و تطبیق اصل مدرک ایثارگری دانشجو انجام پذیرد. در صورت عدم وجود دفتر امور شاهد و ایثارگر در آن پردیس / دانشکده مستقل / مرکز / مؤسسه، استعلام و تشکیل پرونده دانشجویان مربوط و صدور معرفی نامه، از طریق این اداره کل صورت خواهد پذیرفت.

آدرس کوتاه :