تمدید مهلت ثبت وام تغذیه در نیمسال دوم 97-96

به استحضار می‌رساند کلیه لیست های وام تغذیه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ متقاضیان که در سامانه فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان به ثبت رسیده است به عنوان اعتبار در سامانه تغذیه برای ایشان درج شده است.

ضمناً مهلت ثبت درخواست وام تغذیه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تا تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ تمدید گردید، خواهشمند است دستور فرمائید کارشناسان محترم آن پردیس / ‏دانشکده / ‏‬ مرکز نسبت به ثبت درخواست‌ها در زمان تعیین شده در سامانه فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان اقدام مقتضی مبذول نمایند.

آدرس کوتاه :