تمدید زمان عضویت دانشجویان جهت تشکیل کانون علمی - فرهنگی ایثار تا تاریخ 1396/09/13

پیرو مکاتبه شماره ۱۳۸/۲۴۲۹۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ در خصوص تشکیل کانون علمی و فرهنگی ایثار به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان علاقه مند عضویت در کانون مذکور، زمان تکمیل فرم مربوطه و عضویت دانشجویان شاهد و ایثارگر تا روز سه شنبه تاریخ ۱۴/‏۰۹/‏۱۳۹۶‬ تمدید می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی مناسب و از طریق مختلف به دانشجویان شاهد و ایثارگر انجام و دانشجویان شاهد و ایثارگر به نحو مقتضی جهت عضویت در کانون راهنمایی و تشویق گردند. در ضمن شناسایی و معرفی دانشجویان توانمند جهت شرکت در انتخابات و عضویت در شورای مرکزی کانون موجب مزید امتنان خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :