تقویم دانش آموختگی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی ( سال 1383)

با سلام 
 
        احتراماً پیرو نامه شماره 4346/پ/122 مورخ 1396/1/19 به پیوست تقویم دانش آموختگی دانشجویان مقاطع ؛ کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال 1383 ، ارسال می گردد . 
 
به استحضار می رساند ، مفاد تقویم مذکور همچنان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است . در ضمن تاریخ دانش آموختگی دانشجویان مقاطع ؛ کارشناسی رشته های پردیس هنرهای زیبا ( دارای پایان نامه الزامی ) ، کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ دفاع از پایان نامه و برای دانشجویان دکتری تخصصی تاریخ دفاع از رساله محسوب می شود .  
آدرس کوتاه :