تاییدیه تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

 با سلام                                                              « آنی »

        پیرو نامه های متعدد قبلی به استحضار می رساند؛ بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی ثبت نام دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ورودی سال 1395 وقبل از آن برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396  به شرط ""وصول وثبت تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی در سامانه جامع"" امکان پذیر است. در غیر اینصورت ثبت نام اینگونه دانشجویان مجاز نمی باشد.

در ضمن ثبت نام دانشجویان ورودی سال 1396(کلیه مقاطع مختلف تحصیلی)برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 فعلاً به صورت مشروط بدون ثبت تاییدیه تحصیلی در سامانه جامع دانشگاه یا وصول آن تا اطلاع ثانوی بلامانع است.

آدرس کوتاه :