تاکید بر تصویب طرح پیشنهادی حداکثر تا پایان نیمسال سوم در مقطع کارشناسی ارشد دوره تحصیلی

 با سلام

          پیرو بخشنامه های شماره 234525/پ/122 مورخ 1392/9/13 و شماره 374748/پ/122 مورخ 1394/12/9 مربوط به ارسال آیین نامه آموزشی دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1394و بر اساس ماده شماره 21 ( تبصره های 1 و 2 ) شیوه نامه اجرایی ضمیمه آن و آیین نامه آموزشی مصوب وزارتخانه و شورای آموزشی دانشگاه ( سال 1392 ) در خصوص دانشجویان ورودی سالهای 1392 الی 1393 و آیین نامه قبلی مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران سال 1384 موارد ذیل را به استحضار می رساند؛

1- مهلت ارایه طرح پیشنهادی ( پروپوزال ) پس از تایید و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد جهت تصویب در گروه های موزشی مربوط " حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیل دانشجو" و در هنگام اتمام دوره آموزشی وی می باشد .

2- در تعدادی زیادی از درخواست های دانشجویان برای تمدید سنوات تحصیلی یا موارد ارجاعی به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مشاهده می شود که درکارنامه های آنان در نیمسال های پنجم یا ششم درخواست تصویب طرح پیشنهادی خود را به گروه مربوط ارائه و یا تصویب شده است .

3- لازم است موارد آموزشی فوق به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل از طریق اساتید مربوط / رئیس و مدیر محترم / کارکنان اداره کل آموزش پردیس / دانشکده اطلاع رسانی و تاکید شود تمدید دوره آموزشی برای تصویب طرح پیشنهادی در نیمسال پنجم و ششم مجاز نمی باشد .

آدرس کوتاه :