بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود

دانشگاه تهران بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری را در اواخر آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌کند. از کلیه علاقمندان، اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی تقاضا می‌شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به آدرس http://research.ut.ac.ir/?page_id=100
مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :