برگزاری نمایشگاه کتب دانشگاهی دانشگاه تهران

نمایشگاه کتب دانشگاهی دانشگاه تهران از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران تمامی کتب منتشره خود را در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد.

بدین وسیله از تمامی استادان گرامی، دانشجویان معزز و کارشناسان و کارمندان محترم دانشگاه برای بازدید از غرفه مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران دعوت به‌عمل می‌آید.

مکان: پردیس مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، طبقه اول
زمان: ۱۴ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۷

آدرس کوتاه :