برگزاری نشست مشترک دانشکده علوم و فنون نوین با اساتید دانشگاه ملی علوم هوایی اکراین

جلسه مشترکی بین اعضای هیأت علمی گروه هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین با اساتید دانشگاه ملی هوانوردی اکراین در روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶ در محل دانشکده برگزار شد. در این جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص انجام همکاری‌های مشترک در رابطه با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل اساتید و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، تفاهمنامه ای نیز در این زمینه تنظیم گردید که قرار است به امضای طرفین برسد.

آدرس کوتاه :