برگزاری مسابقه دانشجوئی در درس مکاترونیک 2

در تاریخ 96/5/15 در دانشکده علوم و فنون نوین با همکاری اعضای محترم هیات علمی رشته مکاترونیک آقایان دکتر هادی، دکتر تارویردی زاده و دکتر عالی پور، مسابقه دانشجویی در درس مکاترونیک 2 با حمایت پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید. این مسابقه با عنوان "طراحی و ساخت یک سیستم مکاترونیکی برای کمک به سلامت انسان در زمینه های توابخشی، توان‌افزایی و یا سلامت عمومی" برگزار شد و دانشجویان در گروههای یک یا دو نفره به ارائه طرحی در موضوع مسابقه پرداختند.

با رشد تکنولوژی، تجهیزات پیشرفته‌تری برای افزایش رفاه بشر در اختیار وی قرار می‌گیرد. یکی از این تجهیزات، سیستمهای رباتیک و مکاترونیک با کاربرد در توانبخشی می‌باشد که کمک بسیاری به افراد کم‌توان و یا آسیب دیده می‌نماید. کم توانی ممکن است مادرزادی، در اثر وقوع سوانح طبیعی و یا ناشی از افزایش سن باشد. با افزایش سن پیری در کشور، پیش بینی می گردد این تجهیزات بازار مناسب تری در آینده نزدیک داشته باشند. در این مسابقه، هر یک از تیمها، سیستمی که می توانست برای کمک به افراد کم توان و  یا  افزایش توان افراد سالم  بازار مناسبی داشته باشد پیشنهاد نمودند که به سلامت حال و یا آینده این افراد کمک نماید. در این مسابقه یک نمونه واقعی و ساده از ایده هر تیم، که تا حد امکان کارکرد ایده در عمل را ثابت می نمود، ارائه شد.

تیمهای شرکت کننده:

شماره تیم

موضوع

1

سیستمی برای توان افزایی و تراپی انگشتان دست

2

سیستم پوشیدنی برای توان افزایی و تراپی بازوهای دست

3

سیستم فعال برای قفل نمودن زانو در بیماران دارای مشکل تعادل

4

دستگاه دوچرخه سواری با قابلیتهای واقعیت مجازی

5

دستگاه توانبخشی سه درجه آزادی مچ دست

6

دستگاه توانبخشی صفحه ای دست

7

سیستم ماساژ پرتابل

8

عصای فعال برای کمک به افراد پیر در بالا رفتن از پله

 

آدرس کوتاه :