برگزاری بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران روز دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 9:30 در محل تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.

از اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان گرامی و کارکنان معزز دانشگاه، برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.

research.ut.ac.ir

آدرس کوتاه :