برگزاری بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

دانشگاه تهران بیست وهفتمین جشنواره پژوهش و فناوری را در اواخر آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌کند. از کلیه علاقمندان، اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی تقاضا می‌شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره پژوهش در آدرس:

research.ut.ac.ir

مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :