برگزاری آزمون جامع قبل از کسب نمره زبان عمومی - دانشجویان غیر ایرانی

با سلام

احتراماً، با ستحضار می‌رساند موضوع برگزاری امتحان جامع قبل از اخذ نمره زبان عمومی برای دانشجویان غیر ایرانی (صرفاً نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ ک. م. خ دانشگاه مطرح و با برگزاری امتحان جامع به شرط شرکت حداقل یک باردر امتحان آزمون زبان عمومی و عدم کسب حد نصاب موافقت شد. در ضمن مقرر شد مراتب درج نمره آزمون جامع در کارنامه تحصیلی منوط به اخذ نمره زبان تا قبل از پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ می‌باشد.

آدرس کوتاه :