گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

  • سامانه میز خدمات آموزش

 

  • راهنما                              

 

  • آمار بازدید

برگزاری بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران کسب مقام نائب قهرمانی تیم بسکتبال دختران و بازیکن نمونه توسط دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین کسب مقام سوم تیمی فوتسال دختران، بهترین بازیکن و خانم گل مسابقات توسط دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین