بخشنامه -نحوه دستور العمل آموزشی برای دانشجویان پژوهش محور غیر ایرانی

با سلام

احتراماً باستحضار می‌رساند، در مورد درخواست تعیین وضعیت دانشجویان غیرایرانی پژوهش محور آن ‏دانشکده‬ که نوع پذیرش و ثبت‌نام آنها از سوی این اداره کل، پژوهش محور معرفی گردیده‌اند باطلاع می‌رساند بر اساس رأی مورخ ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ ک. م. خ دانشگاه این دسته از دانشجویان ملزم به کسب نمره زبان عمومی (مطابق روال دانشکده)، امتحان جامع و نهایتاً ثبت پروپوزال و دفاع از رساله می‌باشند. لازم به ذکر است (براساس مصوبات کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه) در صورت گذراندن واحدهای آموزشی کمتر از ۸ واحد ارائه ۳ مقاله مستخرج از رساله با نمایه معتبر بین المللی (WOS) و در صورت گذراندن ۸ واحد آموزشی ارائه ۲ مقاله مستخرج از رساله با نمایه معتبر بین المللی (WOS) برای دانش آموختگی الزامی است

آدرس کوتاه :